L’ERMITA DEL CARMEN DE MATOLA (VALENCIÀ)

La parròquia de Matola té com a titular a Mare de Déu, amb el nom de La Nostra Senyora del Carme. I celebra la seua festa tots els anys el 16 de de juliol, i en el diumenge següent, a la vesprada, a les 20´30 se sol fer, primer l’ofrena de flors a la Patrona i, a continuació, la processó amb la imatge de la Patrona, pel camí, des de l’ermita fins al Centre Cultural, i torna pel mateix camí a l’ermita; a més de molts altres festejos organitzats per la Comissió de Festes, dues setmanes abans de la festa religiosa principal.

2014-01-0x3 13.50.57

Aquesta Comunitat Cristiana és parròquia des del 1955, però s’està celebrant l’Eucaristia en la partida de Matola, des de l’any 1711, a la casa que hui té per nom “El Celler del Carmen”, Polígon 2 núm. 205. I en 1899 es va construir l’actual temple en el lloc on hui es troba. L’ermita va ser destruïda i cremada per les forces republicanes en el 1936, inclosa la imatge de la Patrona, possiblement al juliol d’aquest any, però no tenim informació del dia en què va ocórrer aquest fet. Últimament va ser restaurada, sent rector el sacerdot Gerardo Coronado Azorín, l’any 2002 amb la col·laboració de tots els membres de la comunitat parròquial i d’altres persones de la partida.

Leer más

LA PARROQUIA DE NTRA. SRA. DEL CARMEN (CASTELLANO)

La parroquia de Matola tiene como titular a Virgen María, con el nombre de Nuestra Señora del Carmen. Y celebra su fiesta todos los años el 16 de de julio, y en el domingo siguiente, por la tarde, a las 20:30 se suele hacer, primero la ofrenda de flores a la Patrona y, a continuación, la procesión con la imagen de la Patrona, por el camino, desde la ermita hasta el Centro Cultural, y vuelve por el mismo camino a la ermita; además de otros muchos festejos organizados por la Comisión de Fiestas, dos semanas antes de la fiesta principal.

2014-01-0x3 13.50.57

Esta Comunidad Cristiana es parroquia desde el  1955, pero se está celebrando la Eucaristía en esta partida desde el año 1711 en la casa que hoy tiene por nombre “La Bodega del Carmen”, Polígono 2 nº 205. Y en 1899 se construyó el actual templo en el lugar donde hoy se encuentra. La ermita fue destruida y quemada por las fuerzas republicanas en el 1936, incluida la imagen de la Patrona, posiblemente en julio de este año, pero no tenemos información del día en que ocurrió este hecho. Últimamente fue restaurada, siendo párroco el sacerdote Gerardo Coronado Azorín, en el año 2002 con la colaboración de todos los miembros de la comunidad parroquial y de otras personas de la partida.

Leer más