CONSULTA DE DORSAL

[En Castellano más abajo]

Arreplegada de dorsals:
Per a procedir a la recollida de la borsa del ciclista (dorsal, samarreta/motxilla i tique esmorzar) haurà de proporcionar el nom del participant i nombre de dorsal. El nombre de dorsal ha de consultar-se en www.matola.es o en el llistat d’inscrits publicat en el Centre Social el mateix dia de la Volta. S’aconsella consultar el nombre de dorsal en la web per a agilitzar el lliurament de borses. El lliurament començarà a les 8:30h i acabarà a les 9:15h. No es lliuraran borses passades les 9:15h, per la qual cosa es prega acudir al Centre Social primerenc.

Desplaçament des d’Elx:
Un grup de participants es desplaçarà des d’Elx. Eixirà des de l’Hospital del Vinalopó a les 8:30h en punt. Aquest desplaçament no forma part de l’activitat, per la qual cosa l’organització no es fa responsable de cap contratemps.

Normes d’obligat compliment:
-ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC. No es permetrà la participació d’aquells ciclistes que no porten el casc posat.
-No està permès participar amb bicicletes amb rodes laterals per a xiquets.
-Totes les normes de participació poden consultar-se en el reglament publicat ací.

CONSULTA EL TEU DORSAL

 

[Versión en Castellano]

Recogida de dorsales:
Para proceder a la recogida de la bolsa del ciclista (dorsal, camiseta/mochila i tique almuerzo) deberá proporcionarse el nombre del participante y número de dorsal. El número de dorsal debe consultarse en www.matola.es o en el listado de inscritos publicado en el Centro Social el mismo día de la Volta. Se aconseja consultar el número de dorsal en la web para agilizar la entrega de bolsas. La entrega comenzará a las 8:30h y terminará a las 9:15h. No se entregarán bolsas pasadas las 9:15h, por lo que se ruega acudir al Centro Social temprano.

Desplazamiento desde Elche:
Un grupo de participantes se desplazará desde Elche. Saldrá desde el Hospital del Vinalopó a las 8:30h en punto. Este desplazamiento no forma parte de la actividad, por lo que la organización no se hace responsable de ningún contratiempo.

Normas de obligado cumplimiento:
-ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO. No se permitirá la participación de aquellos ciclistas que no porten el casco puesto.
-No está permitido participar con bicicletas con ruedas laterales para niños.
-Todas las normas de participación pueden consultarse en el reglamento publicado aquí.

 

CONSULTAR TU DORSAL

 

Deja un comentario