CONSULTA TU DORSAL

[En Castellano más abajo]

Arreplegada de dorsals:
Per a procedir a la recollida de la borsa del ciclista (dorsal, samarreta/gymbag i tique esmorzar) haurà de proporcionar el nom del participant i nombre de dorsal. A més se li podrà sol·licitar el justificant d’inscripció o en defecte d’açò el DNI. El nombre de dorsal ha de consultar-se en el enllaç proporcionat més abaix o en el llistat d’inscrits publicat en el Centre Social el mateix dia de la Volta. S’aconsella consultar el nombre de dorsal en la web per a agilitzar el lliurament de borses. El lliurament començarà a les 8:30h i acabarà a les 9:15h. No es lliuraran borses passades les 9:15h, per la qual cosa es prega acudir al Centre Social primerenc.

Desplaçament des d’Elx:
Un grup de participants es desplaçarà des d’Elx. Eixirà des de l’Hospital del Vinalopó a les 8:30h en punt. Aquest desplaçament no forma part de l’activitat, per la qual cosa l’organització no es fa responsable de cap contratemps.

Normes d’obligat compliment:
-ÉS OBLIGATORI L’ÚS DEL CASC. No es permetrà la participació d’aquells ciclistes que no porten el casc posat i cordat. ADVERTÈNCIA: poden ser multats per les autoritats competents en cas d’incompliment.
-Es deu circular amb precaució i respectant les normes de circulació vial.
-No està permès participar amb bicicletes amb rodes laterals per a xiquets.
-Totes les normes de participació deuen consultar-se en el reglament publicat ací.

CONSULTA EL TEU DORSAL

 

[Versión en Castellano]

Recogida de dorsales:
Para proceder a la recogida de la bolsa del ciclista (dorsal, camiseta/gymbag y tique almuerzo) deberá proporcionarse el nombre del participante y número de dorsal. Además se le podrá solicitar el justificante de inscripción o en su defecto el DNI. El número de dorsal debe consultarse en el enlace proporcionado más abajo o en el listado de inscritos publicado en el Centro Social el mismo día de la Volta. Se aconseja consultar el número de dorsal en la web para agilizar la entrega de bolsas. La entrega comenzará a las 8:30h y terminará a las 9:15h. No se entregarán bolsas pasadas las 9:15h, por lo que se ruega acudir al Centro Social temprano.

Desplazamiento desde Elche:
Un grupo de participantes se desplazará desde Elche. Saldrá desde el Hospital del Vinalopó a las 8:30h en punto. Este desplazamiento no forma parte de la actividad, por lo que la organización no se hace responsable de ningún contratiempo.

Normas de obligado cumplimiento:
-ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO. No se permitirá la participación de aquellos ciclistas que no porten el casco puesto y abrochado. ADVERTENCIA: podrán ser multados por las autoridades competentes en caso de incumplimiento.
-Se debe circular con precaución y respetando las normas de circulación vial.
-No está permitido participar con bicicletas con ruedas laterales para niños.
-Todas las normas de participación deben consultarse en el reglamento publicado aquí.

CONSULTA TU DORSAL

Deja un comentario